strona główna

 
30 IV 2011 - Zakończenie projektu
Dobiegła końca renowacja części prezbiterialnej bazyliki katedralnej w Sandomierzu w ramach projektu „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – bazyliki katedralnej
w Sandomierzu – etap 1”...
   

więcej

7 IV 2011 - Konferencja w Sandomierzu
Wieńcząca 3-letni projekt konferencja, omawiająca realizację projektu oraz prezentująca jego znaczenie odbyła się 7 kwietnia 2011 r. Objęte patronatem Księdza Biskupa dr. Krzysztofa Nitkiewicza wydarzenie rozpoczął występ Chóru Katolickiego...
   

więcej

5 IV 2011 - Skąd się wzięły malowidła bizantyńskie w Polsce
W XV wieku niespodziewanie we wszystkich ważniejszych świątyniach na ziemiach w Królestwie Polskim pojawiły się nagle malowidła pochodzenia bizantyńskiego.
   

więcej

30 III 2011 | Odkrycia konserwatorskie
Obecne prace konserwatorskie rozpoczęły się po przeszło 70-ciu latach od przedwojennej konserwacji Juliusza Makarewicza, która została przeprowadzona
w 1934 roku...
   

więcej

8 III 2011 | Odbiór prac konserwatorskich w zakrystiach kanonickiej i wikariackiej
Komisja dokonała odbioru prac objętych umową i obejmujących całość zaplanowanych działań
w zakrystiach kanonickiej i wikariackiej bazyliki katedralnej w Sandomierzu.
   

więcej

3 IX 2010 | Odbiór całości prac konserwatorskich dotyczących polichromii ściennych
w Prezbiterium
Komisja dokonała odbioru prac objętych umową i obejmujących konserwację polichromii ściennych ścian i sklepienia Prezbiterium Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu.
   

więcej

24 II 2010 | Zakończenie prac konserwatorskich w Kaplicy Najświętszego Sakramentu
W dniu dzisiejszym Komisja konserwatorska dokonała odbioru prac objętych umową obejmujących całość zaplanowanych działań w Kaplicy Najświętszego Sakramentu Bazyliki Katedralnej
w Sandomierzu.
   

więcej

6 III 2009 | Konferencja - etap I
Dnia 5 marca 2009 w sandomierskim Domu Katolickim odbyła się konferencja dotycząca projektu „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej
w Sandomierzu – etap I”
   

więcej

VI 2008 | Napisali o nas w Gazecie Echo Dnia
W sandomierskiej świątyni rozpoczynają się prace remontowo-konserwatorskie, największe od końca XIX wieku. Już są ciekawe odkrycia...
   

więcej

VI 2008 | Napisali o nas w Gazecie Wyborczej Kielce
Niecodzienne odkrycie w bazylice katedralnej w Sandomierzu. W czasie remontu badacze odnaleźli unikatowe freski przedstawiające serię herbów ziemskich z czasów jagiellońskich, a także starsze
od nich freski kazimierzowskie, prawdopodobnie z pierwszej połowy XIV wieku...
   

więcej

Projekt konserwacji wnętrz Katedry rozpoczęty!
Bazylika Katedralna w Sandomierzu otrzymała dofinansowanie projektu „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki katedralnej
w Sandomierzu” z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   

więcej