3 IX 2010 | Odbiór całości prac konserwatorskich dotyczących polichromii ściennych w Prezbiterium
Komisja dokonała odbioru prac objętych umową i obejmujących konserwację polichromii ściennych ścian i sklepienia Prezbiterium Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu.

Malowidła zostały przemalowane przez Juliana Makarewicza w 1934 roku. Zastosowano wówczas silne kontrasty światła i cienia. Postacie w poszczególnych kompozycjach obwiedziono grubym konturem, pierwotnie niebieskie tła i wszystkie elementy malowane niebieskim kolorem pokryto nową powłoką malarską o bardzo intensywnym natężeniu. Kolorystyka przemalowań była jedynie naśladownictwem oryginału.
W trakcie prac konserwatorskich przemalowania zostały usunięte, a ubytki uzupełnione.
Prace zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich, spełniają wymagania umowy oraz odpowiadają przyjętym standardom dla prac konserwatorskich.
Odrestaurowane elementy wyposażenia i wystroju zostają przekazanie w stanie zabezpieczonym przez zapyleniem i zniszczeniem w trakcie prac trwających w innych częściach Bazyliki Katedralnej do czasu zakończenia całego projektu objętego dofinansowaniem.