strona główna

 
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

www.eog.gov.pl
Projekt realizowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Program Operacyjny “Promesa Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

www.mkidn.gov.pl/po/promesa 
Projekt współfinansowany
przez Radę Miasta Sandomierza