strona główna

UWAGA! Galeria zdjęć przystosowana do przeglądarki IE oraz Opera

 • Prezbiterium, przed konserwacją (fot. Jakub Śliwa)

  photos/01.jpg

 • Zwieńczenie ołtarza, przed konserwacją (fot. Jakub Śliwa)

  photos/02.jpg

 • Demontaż zwieńczenia ołtarza, prace konserwatorskie (fot. Jakub Śliwa)

  photos/03.jpg

 • Demontaż zwieńczenia ołtarza, prace konserwatorskie (fot. Jakub Śliwa)

  photos/04.jpg

 • Demontaż zwieńczenia ołtarza, prace konserwatorskie (fot. Jakub Śliwa)

  photos/05.jpg

 • Po demontażu zwieńczenia, prace konserwatorskie (fot. Jakub Śliwa)

  photos/06.jpg

 • Ściana południowa, przed demontażem stalli (fot. Jakub Śliwa)

  photos/07.jpg

 • Ściana północna, przed demontażem stalli, widoczne otwierane części zaplecek mebla (fot. Jakub Śliwa)

  photos/08.jpg

 • Demontaż stalli na ścianie północnej, odkrycie fryzu heraldycznego w trakcie prac konserwatorskich (fot. Jakub Śliwa)

  photos/09.jpg

 • Ściana północna po demontażu stalli, prace konserwatorskie (fot. Jakub Śliwa)

  photos/10.jpg

 • Fragment ściany północnej po demontażu stalli, widoczne przez warstwy brudu malowidła wcześniejsze od bizantyńskiej dekoracji prezbiterium, prace konserwatorskie (fot. Jakub Śliwa)

  photos/11.jpg

 • Ściana północna po demontażu stalli, zbliżenie, widoczne rysunki wyryte na powierzchni tynku, w trakcie konserwacji (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/12.jpg

 • Odsłanianie herbu odkrytego w trakcie prac konserwatorskich (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/13.jpg

 • Południowa strona apsydy przed konserwacją (fot. Jakub Śliwa)

  photos/14.jpg

 • Fragment sceny "Błogosławieństwo kapłanów"; ze ściany południowej przed konserwacją (przemalowania J. Makarewicza) (fot. Jakub Śliwa)

  photos/15.jpg

 • Fragment sceny "Błogosławieństwo kapłanów"; ze ściany południowej w trakcie konserwacji, po usunięciu przemalowania (fot. Jakub Śliwa)

  photos/16.jpg

 • Fragment sceny „Chrzest Chrystusa” ze ściany południowej przed konserwacją (przemalowania J. Makarewicza) (fot. Jakub Śliwa)

  photos/17.jpg

 • Fragment sceny „Chrzest Chrystusa” ze ściany południowej w trakcie konserwacji, po usunięciu przemalowań (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/18.jpg

 • Północna strona apsydy przed konserwacją (fot. Jakub Śliwa)

  photos/19.jpg

 • Północna strona apsydy w trakcie konserwacji, po usunięciu części zamurowania za ołtarzem widoczna odkryta scena „Ukrzyżowania” (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/20.jpg

 • Południowa ściana prezbiterium, przed konserwacją, widoczne nierówności tynku odwzorowujące ceglany wątek ściany (fot. Jakub Śliwa)

  photos/21.jpg

 • Południowa ściana prezbiterium, w trakcie konserwacji, ceglany wątek gotycki widoczny po usunięciu reperacji Makarewicza (fot. Jacek Sobieraj)

  photos/22.jpg

 • Południowa część sklepienia apsydy, w trakcie konserwacji, widoczna różnica rekonstrukcji Makarewicza (fot. Jacek Sobieraj)

  photos/23.jpg

 • Fragment sceny na ścianie południowej prezbiterium, w trakcie konserwacji, widoczna różnica rekonstrukcji Makarewicza (fot. Jacek Sobieraj)

  photos/24.jpg

 • Fragment sceny „Rozmowa z Samarytanką”na ścianie południowej prezbiterium, w trakcie konserwacji, widoczna różnica rekonstrukcji Makarewicza (fot. Jacek Sobieraj)

  photos/25.jpg

 • Fragment sceny „Wprowadzenie Marii do świątyni”na ścianie południowej prezbiterium, w trakcie konserwacji, widoczna różnica rekonstrukcji Makarewicza (fot. Jacek Sobieraj)

  photos/26.jpg

 • Fragment glifu okna na ścianie południowej prezbiterium, w trakcie konserwacji, widoczna różnica rekonstrukcji Makarewicza (fot. Jacek Sobieraj)

  photos/27.jpg

 • Fragment nad ołtarzem głównym, w trakcie konserwacji, widoczne odkryte fragmenty zachowanego malowidła (fot. Jacek Sobieraj)

  photos/28.jpg

 • Fragment nad ołtarzem głównym, w trakcie konserwacji, odsłanianie zachowanego malowidła (fot. Jacek Sobieraj)

  photos/29.jpg

 • Południowa strona apsydy, w trakcie konserwacji, po usunięciu części zamurowania za ołtarzem widoczna odkryta scena malowidła (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/30.jpg

 • Południowa strona apsydy, w trakcie konserwacji, po usunięciu zamalowania za ołtarzem widoczna odkryta scena malowidła (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/31.jpg

 • Północna strona apsydy, w trakcie konserwacji, po usunięciu zamurowania za ołtarzem widoczna odkryta scena „Zstąpienie do otchłani” (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/32.jpg

 • Południowa strona apsydy, w trakcie konserwacji, po usunięciu zamurowania za ołtarzem widoczna odkryta scena "Narodzenie Chrystusa” (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/33.jpg

 • Ściana wschodnia apsydy, w trakcie konserwacji, odkryte fragmenty dekoracji glifu zamurowanego okna i sceny za ołtarzem, we wnętrzu po wyjęciu desek za obrazem ołtarzowym (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/34.jpg

 • W trakcie konserwacji, odkrywanie zachowanej sceny na południowej części sklepienia (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/35.jpg

 • Ściana południowa, w trakcie konserwacjj, odsłanianie malowideł za stallami (fot. Jakub Śliwa)

  photos/36.jpg

 • Ściana północna, w trakcie konserwacji, usuwanie przemalowań, widoczne różnice rekonstrukcji Makarewicza (fot. Konstanty Kukieła)

  photos/37.jpg

 • Ściana północna, w trakcie konserwacji, oryginalne malowidła po usunięciu przemalowań, uzupełnione ubytki tynku (fot. Jakub Śliwa)

  photos/38.jpg

 • Ściana północna z apsyda, w trakcie konserwacji, oryginalne malowidła po usunięciu przemalowań, uzupełnione ubytki tynku (fot. Jakub Śliwa)

  photos/39.jpg

 • Ściana południowa, w trakcie konserwacji, oryginalne malowidła po usunięciu przemalowań, uzupełnione ubytki tynku (fot. Jakub Śliwa)

  photos/40.jpg

 • Ściana południowa z apsydą, w trakcie konserwacji, oryginalne malowidła po usunięciu przemalowań, uzupełnione ubytki tynku. Widoczny w dolnych partiach pozostawiony fragment rekonstrukcji Makarewicza (fot. Jakub Śliwa)

  photos/41.jpg

 • W trakcie konserwacji. Fragment oryginalnych malowideł po usunięciu przemalowań Makarewicza, ściana południowa (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/42.jpg

 • W trakcie konserwacji. Fragment oryginalnych malowideł po usunięciu przemalowań Makarewicza, ściana południowa. Widoczne zachowane ślady złoceń nimbu (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/43.jpg

 • W trakcie konserwacji. Fragment sceny "Opłakiwanie";, ściana północna. Fotografia w ultrafiolecie. Widoczna fluorescencja przemalowań Makarewicza (fot. Bożena Żbikowska-Sobieraj)

  photos/44.jpg