30 IV 2011 - Zakończenie projektu
Dobiegła końca renowacja części prezbiterialnej bazyliki katedralnej w Sandomierzu w ramach projektu „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – bazyliki katedralnej
w Sandomierzu – etap 1” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto Sandomierz.Dla zwiedzających zostały udostępnione odnowione: prezbiterium, kaplica Najświętszego Sakramentu oraz zakrystie: mansjonarska, wikariacka oraz kanonicka. Konserwacja przywróciła oryginalny elementom wystroju i wyposażenia wnętrz. Podczas prac starano się odtworzyć
z maksymalną wiernością obiekty pochodzące z różnych okresów historycznych, takie jak m.in. malowidła bizantyńskie powstałe w XV wieku z fundacji króla Władysława II Jagiełły, barokowe ołtarze i portale z unikalnego czarnego marmuru dębnickiego oraz paczółtowickiego.
W trakcie prac renowacyjnych zostały odkryte nieznane i niedostępne dotąd malowidła
ścienne i obrazy.„Malowidła sandomierskie (…) stanowią fenomen na skalę europejską o wielorodnych aspektach znaczeniowych: historycznym, artystycznym, naukowym i ekumenicznym. Należą do dziedzictwa kultury jako wymowne świadectwo wielonarodowej i tolerancyjnej monarchii Jagiellonów.”
– twierdzi dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka z Instytutu Historii Sztuki UJ.