6 III 2009 | Konferencja - etap I
Dnia 5 marca 2009 w sandomierskim Domu Katolickim odbyła się konferencja dotycząca projektu „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu – etap I” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z programu Promesa Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu władz miejskich Sandomierza.

Konferencję otworzył uroczyście Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. Dr hab. Andrzej Dzięga. Prelegenci przedstawili projekt zgromadzonym gościom w tym władzom miasta, powiatu
i województwa oraz przedstawicielom ministerstwa i środowisk naukowych z całego kraju oraz mieszkańcom Sandomierza.

PROGRAM KONFERENCJI:
10:00 - 12:00 prezentacja projektu:

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. dr hab. Andrzej Dzięga
- powitanie zgromadzonych gości oraz błogosławieństwo

Ks. Bogdan Piekut - Proboszcz i Kustosz, Bazylika Katedralna w Sandomierzu
„Bazylika Katedralna w Sandomierzu - Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej”

Prof. Ireneusz Płuska - Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
„Prace konserwatorskie w prezbiterialnej części Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu - wprowadzenie”

Prof. Władysław Zalewski - Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
„Konserwacja i odkrycia w Katedrze sandomierskiej podczas obecnych prac przy malowidłach bizantyńskich
w Prezbiterium na tle podobnych dekoracji malarskich występujących w Polsce w XV w.”

Mgr Bożena Żbikowska - Sobieraj - KAMEX - Konserwacja Obiektów Zabytkowych
„Odsłonięcie malowideł bizantyńskich spod przemalowań XX-wiecznej restauracji J. Makarewicza
w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu - odkrycia konserwatorskie”

Mgr Marek Wawrzkiewicz - Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki / KAMEX - Konserwacja Obiektów Zabytkowych
„Poznawane na nowo - konserwacja wystroju i wyposażenia wnętrz Prezbiterium oraz Kaplicy Mansjonarskiej
- Najświętszego Sakramentu Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu”

Ks. Andrzej Rusak - Diecezjalny Konserwator Zabytków
“Bazylika Katedralna w Sandomierzu pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny dziedzictwem wieków
- troska o jej zachowanie i promocję dydaktyczną. Rola komitetu ds. konserwacji katedry i służb konserwatorskich."

12:00 - 12:30 Konferencja prasowa
12:30 Zwiedzanie Bazyliki