7 IV 2011 - Konferencja w Sandomierzu
Wieńcząca 3-letni projekt konferencja, omawiająca realizację projektu oraz prezentująca jego znaczenie odbyła się 7 kwietnia 2011 r. Objęte patronatem Księdza Biskupa dr. Krzysztofa Nitkiewicza wydarzenie rozpoczął występ Chóru Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. św. Jadwigi
z Sandomierza. Następnie proboszcz parafii katedralnej ks. Bogdan Piekut podziękował instytucjom finansującym oraz wykonawcom. Przy okazji przypomniał, że tak dużego zakresu prac konserwatorskich w katedrze nie prowadzono od XIX wieku, a dzieło, którego dokonali konserwatorzy jest utrwaleniem naszego dziedzictwa narodowego i będzie służyć kolejnym pokoleniom. Po wystąpieniu proboszcza kolejno głos zabrali: Doradca d.s. Funduszy EOG – Agata Hernik-Ślusarczyk, Dyrektor Departamentu Finansowego MKiDN – Wojciech A. Kwiatkowski
oraz Burmistrz Sandomierza – Jerzy Borowski.


Prelegenci

Około 200 osób zgromadzonych na konferencji miało okazję wysłuchać referatów historyków sztuki, specjalistów z zakresu malowideł bizantyńskich: prof. Władysława Zalewskiego oraz dr hab. Małgorzaty Smorąg-Różyckiej. W świat sekretów prac konserwatorskich oraz sensacyjnych odkryć zabrała słuchaczy konserwator dzieł sztuki Bożena Żbikowska–Sobieraj. Z kolei konserwator dzieł sztuki Marek Wawrzkiewicz barwnie zaprezentował ogrom prac konserwatorskich, przywracających części prezbiterialnej pierwotny blask.
 
 
Ambasada Królestwa Norwegii, Agata Hernik-Ślusarczyk
 

Dyrektor Departamentu Finansowego MKiDN,
Wojciech A. Kwiatkowski
 
  Na koniec goście zwiedzili bazylikę katedralną w Sandomierzu i obejrzeli towarzyszącą konferencji wystawę odkryć konserwatorskich, usytuowaną na zewnątrz katedry. Każdy z gości otrzymał również multimedialną prezentację, na której zgromadzono m.in. interaktywne panoramy odrestaurowanych wnętrz. Dodatkowo prezentacja zawierała fotogrametryczną dokumentację polichromii. Dzięki mapom fotograficznym można podziwiać w całości i w szczegółach malowidła gotyckie zakryte obecnie przez odrestaurowane stalle oraz sceny bizantyńskie w prezbiterium, zasłonięte przez kolumny ołtarza.
 

Ksiądz Biskup dr Krzysztof Nitkiewicz

Proboszcz ks. Bogdan Piekut

Burmistrz Miasta Sandomierza, Jerzy Borowski
 
Napisali o nas:
Gazeta Wyborcza
Radio Kielce
TVP Kielce
www.naszemiasto.pl
Echo dnia