24 II 2010 | Zakończenie prac konserwatorskich
w Kaplicy Najświętszego Sakramentu
W dniu dzisiejszym Komisja konserwatorska dokonała odbioru prac objętych umową obejmujących całość zaplanowanych działań w Kaplicy Najświętszego Sakramentu Bazyliki Katedralnej
w Sandomierzu.

W malowidłach na ścianach i sklepieniu usunięto przemalowania, uzupełniono ubytki zaprawy
w zakresie koniecznym do przywrócenia oryginalnej koncepcji aranżacji wnętrza.
Konserwacja marmurowego ołtarza polegała na usunięciu zabrudzeń i zmatowiałych past polerskich oraz uzupełnieniu ubytków kamieni. Elementy drewnianej dekoracji wymagały wzmocnienia
oraz uzupełnienia drobnych ubytków po uprzednim sklejeniu spękań drewna.
Odczyszczono i uzupełniono złocenia, zgodnie z pierwotną technologią, z rozróżnieniem
na złocenia polerowane i matowe.

Prace zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich, spełniają wymagania umowy oraz odpowiadają przyjętym standardom dla prac konserwatorskich.

Odrestaurowane elementy wyposażenia i wystroju zostają przekazanie w stanie zabezpieczonym przez zapyleniem i zniszczeniem w trakcie prac trwających w innych częściach Bazyliki Katedralnej do czasu zakończenia całego projektu objętego dofinansowaniem.