Projekt konserwacji wnętrz Katedry rozpoczęty!
Bazylika Katedralna w Sandomierzu otrzymała dofinansowanie projektu „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki katedralnej w Sandomierzu”
z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
„Jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasze niemal dwuletnie starania przyniosły
w ostatnich miesiącach owoce i mogliśmy rozpocząć trzyletni projekt konserwacji części prezbiterialnej naszej bazyliki,” powiedział ksiądz Bogdan Piekut, proboszcz i kustosz Parafii Katedralnej.

O projekcie
Cel projektu zdefiniowano jako zachowanie i odbudowę europejskiego dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie produktu turystyki kulturowej poprzez kompleksową konserwację, renowację i modernizację części prezbiterialnej Bazyliki Katedralnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu.
W ramach projektu trwającego od marca 2008 do kwietnia 2011, zostaną wykonane prace konserwatorskie i modernizacyjne (obejmujące roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych oraz systemów zabezpieczeń obiektu i nagłośnienia) wraz z niezbędnymi badaniami konserwatorskimi, w szeroko rozumianej części prezbiterialnej Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu.

Przedmiotowa inwestycja wynika bezpośrednio z przeprowadzonej analizy techniczno-funkcjonalnej, która wykazała natychmiastową potrzebę przeprowadzenia gruntownej
i kompleksowej interwencji konserwatorsko-restauratorskiej i modernizacyjnej w obszarze samego kościoła i jego otoczenia. Od końca XIX wieku, kiedy to ostatni raz przeprowadzono generalną konserwację, z braku funduszy podejmowano jedynie działania awaryjne, które
nie mogły zabezpieczyć zabytkowej substancji i powstrzymać jej postępującej degradacji. Realizacja projektu jest koniecznym działaniem w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego, jakim jest unikatowa na skalę europejską i światową zabytkowa Katedra
w Sandomierzu.

O bazylice
Bazylika Katedralna w Sandomierzu jest jednym z najstarszych obiektów sakralnych w Polsce.
Jako obiekt o wysokich walorach artystycznych tak pod względem architektonicznym,
jak i wystroju wnętrza jest bazylika niekwestionowanym bogactwem dziedzictwa narodowego i jako taka stanowi ważne miejsce na szlaku historycznym i turystycznym dla osób z kraju
i zza granicy. Bizantyjskie freski w prezbiterium ufundowane przez króla Władysława Jagiełłę, późnorenesansowe stalle w prezbiterium, Kaplica Najświętszego Sakramentu, snycerka
i rzeźba ołtarzy Macieja Polejowskiego, które są jednym z piękniejszych zespołów rokokowych
w Polsce, cykl obrazów przedstawiających męczeństwo pierwszych chrześcijan („Martyrologium Romanum”) nie mający nigdzie odpowiednika. Za kluczowy element niniejszego projektu uznaje się restaurację królewskich, XIV-to wiecznych malowideł
w prezbiterium katedry p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu, nie tylko
ze względu na ich wartość i postępujące zniszczenie, ale również w związku z ich symbolicznym znaczenie dla kultury europejskiej. Malowidła sandomierskie, wraz z trzema innymi jeszcze zachowanymi w Polsce w gotyckich wnętrzach świątyń obrządku rzymsko-katolickiego zespołami bizantyńskich fresków, znajdujących się w Krakowie, Wiślicy i Lublinie stanowią fenomen na skalę ogólnoeuropejską o wielorodnych aspektach znaczeniowych: historycznym, artystycznym, naukowym, społecznym i ekumenicznym.

Zespół ds. Konserwacji Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu
Za realizację Inwestycji odpowiedzialna będzie Parafia pod przewodnictwem księdza proboszcza Bogdana Piekuta przy wsparciu ze strony specjalnie powołanego przez Biskupa Sandomierskiego Zespołu ds. Konserwacji Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu. Ww. komisja pełnić będzie funkcję społecznego ciała doradczego pomagającemu Proboszczowi w sprawnej realizacji projektu, zgodnie z założonymi harmonogramami.

O wyborze wykonawców
W maju zakończyła się procedura wyboru wykonawców, którym powierzone zostało przeprowadzenie projektu. „Z Bożą pomocą udało się nam pozyskać firmy, które, jak mamy nadzieję, zapewnią sprawną realizację inwestycji. Spodziewamy się przeprowadzenia prac konserwatorskich na najwyższym światowym poziomie, wsparcia elektryków doświadczonych
w obiektach kościelnych i zabytkowych oraz skutecznej organizacji całości projektu
z wypełnieniem wymogów formalnych naszych darczyńców, tj. Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Miasta Sandomierz. Liczymy na fachowość i doświadczenie naszych partnerów, gdyż nawet same działania formalne, tj. przygotowywanie dokumentów dla instytucji finansujących projekt przerastają możliwości organizacyjne naszej parafii,” powiedział ksiądz Bogdan Piekut.

1. Wykonawca prac konserwatorskich: Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademia Sztuk Pięknych Kraków
2. Wykonawca prac elektrycznych: Zakład instalatorstwa i pomiary elektryczne z Sandomierza
3. Firma zarządzająca projektem: Gwiazdowski + Capital Investments Sp. z o.o
z siedzibą w Warszawie

O postępach prac konserwatorskich i aktualnościach będziemy informować na bieżąco.