Projekt prowadzony w latach 2008-2011 przez parafię katedralną pod wezwaniem Narodzenia NMP
w Sandomierzu, reprezentowanej przez proboszcza ks. kan. Bogdana Piekuta. Konserwacji poddano część wschodnią bazyliki katedralnej: prezbiterium, kaplicę Najświętszego Sakramentu oraz zakrystie:
kanonicką, wikariacką i mansjonarską.

Dofinansowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków
 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego: Program Operacyjny „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
oraz Rady Miasta Sandomierza.

Prace konserwatorskie przeprowadził Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP
Warszawa/Kraków oraz firma konserwatorska KAMEX Konserwacja Obiektów Zabytkowych z Krakowa.
Za wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, nagłośnieniowej, przeciwpożarowej i antywłamaniowej
odpowiedzialny był Zakład Instalatorstwa Zygmunta Moskala z Sandomierza. Projektem zarządzała firma
„Gwiazdowski + Capital Investments sp. z o.o.” S.K.A.

Dzięki tej inwestycji jedno z piękniejszych w Polsce wnętrz katedralnych odzyskało swój dawny blask.
Największą wartość artystyczną w tym zespole stanowią odnowione freski bizantyńskie z fundacji króla
Władysława Jagiełły.